11. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
18. 6. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Prvo vmesno poročilo o uresničevanju Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020

 

2. Program priprave regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027 – predlog za obravnavo

 

3. Poročilo o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014­­–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca marca 2018; Cilj: nalože za rast in delovna mesta komisije

 

4. Potrditev zapisnika 10. seje komisije

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane