110. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

6. 11. 2017 - 14:00
mala dvorana, Tomšičeva 5

Dnevni red: 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1C) - nujni postopek, EPA 2240-VII

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1A) - nujni postopek, EPA 2235-VII

3. Potrditev zapisnikov 107., 108. in 109. seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane