111. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

13. 11. 2017 - 14:00
velika dvorana, Tomšičeva 5

Dnevni red:

1.Problematika širitve industrijske cone Mele v občini Gornja Radgona

2.Potrditev zapisnika 110. seje komisije

3.Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane