112. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

20. 11. 2017 - 15:00
soba 209 / II

Dnevni red:

1. Predlog zakona o motornih vozilih (ZMV-1) - druga obravnava, EPA 2221-VII

2.Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za leto 2017

3.Potrditev zapisnika 111. seje komisije

4.Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane