113. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

4. 12. 2017 - 15:00
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Zaključki posveta Tretji pas na slovenskih avtocestah - nujnost takojšnje izgradnje ali dolgoročni projekt?

Zakljucki_posveta

2. Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v V. mandatu 

Porocilo

3. Potrditev zapisnika 112. seje komisije

Zapisnik

4. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane