12. izredna (1. korespondenčna) seja Mandatno-imunitetne komisije

Tiskalniku prijazna oblika
8. 12. 2020 - 16:00
prek elektronske pošte, SMS in MMS sporočil

Sklic


Dnevni red:

1. Umik predlogov amandmajev k 3. in 4. členu Predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije, sprejetih na 13. seji Mandatno-imunitetne komisije

 

* * *

Na podlagi četrtega odstavka 33. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) v zvezi s 1. točko dnevnega reda se zastavlja naslednje vprašanje:

1. Ali ste za to, da se zaradi naknadno ugotovljenih morebitnih težav z implementacijo predlogov amandmajev k 3. in 4. členu Predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije, sprejetih na 13. seji Mandatno-imunitetne komisije, slednja v skladu s četrtim odstavkom 72. člena Poslovnika Državnega sveta UMAKNE?

Copyright 2018, Vse pravice pridržane