12. izredna seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

29. 5. 2017 - 13:00
soba 212/II

Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) - druga obravnava, EPA 1715-VII

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M) – druga obravnava, EPA 1741-VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) - druga obravnava, EPA 1894-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane