12. izredna sejo Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
2. 4. 2020 - 18:00
videokonference preko sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Pojasnilo v zvezi s 3. točko dnevnega reda 11. izredne (2. korespondenčne) seje Državnega sveta (Zahteva za dovoljenje glede nadaljevanja kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta Borisa Popoviča (Opr.št. VII K 44508/2014)

* * *

Povabilo za sodelovanje na videokonferenci boste prejeli na vašo e-pošto nekaj minut pred začetkom seje interesne skupine.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane