12. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
27. 2. 2019 - 11:30
soba 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 11. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 15. sejo Državnega sveta

Copyright 2018, Vse pravice pridržane