12. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
10. 10. 2018 - 07:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 10. in 11. seje interesne skupine

  

2. Priprava na 11. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane