12. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
10. 12. 2018 - 13:00
soba 314, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 11. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 13. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane