12. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
2. 7. 2018 - 12:30
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

SklicRazsiritev


Predlog dnevnega reda:

1. Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – skrajšani postopek

2. Priprava na 9. sejo Državnega sveta *RAZŠIRITEV

3. Pobude in vprašanja *RAZŠIRITEV 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane