12. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
2. 7. 2018 - 16:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 10. in 11. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 9. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane