12. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
2. 7. 2018 - 12:30
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – skrajšani postopek

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane