12. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
23. 10. 2018 - 14:00
sobi 209/II, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) - nujni postopek, EPA 62-VIII

​ 2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3C) – nujni postopek, EPA 63-VIII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS-A) – nujni postopek, EPA 66-VIII

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) – prva obravnava, EPA 179-VIII

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K) – nujni postopek, EPA 187-VIII

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2P) – nujni postopek, EPA 188-VIII

7. Pobude in vprašanja

8. Potrditev zapisnika 11. seje komisije

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane