12. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
17. 4. 2019 - 15:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Zaključki posveta »So priložnosti svetovnega dneva čebel res izkoriščene?«

  • Predlog skupnega poročila Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k zaključkom posveta bo objavljen naknadno.

Komisija bo 1. točko dnevnega reda obravnavala skupaj s Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane