12. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
11. 4. 2019 - 12:00
mala dvorana Tomšičeva 5, Ljubljana

SklicDodatno_vabljeniPredlog za umik točke


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 11. seje komisije

 

2. Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA d. o. o., Ljubljana, za poslovno leto 2018, EPA 0475-VIII

 

3. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2018, EPA 442-VIII *PREDLOG ZA UMIK

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane