12. seja Komisije za lokalno samoupravo in 13. seja Interesne skupine lokalnih interesov (skupna seja)

Tiskalniku prijazna oblika
27. 8. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

SklicRazsiritev.


Predlog  dnevnega reda:

1. Izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2019 in 2020 z obrazložitvami

2. Pobuda za obravnavo odprtih vprašanj sistema varstva pred naravnimi nesrečami in odprave posledic naravnih nesreč

3. Pobude Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za infrastrukturo v zvezi s popolno zaporo in sanacijo državne ceste med Idrijo in Godovičem

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane