12. sejo Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
25. 10. 2018 - 14:00
sobi 209/II, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 10. in 11. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) – prva obravnava, EPA 186–VIII

3. Predlog Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G) – nujni postopek, EPA 195–VIII

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane