13. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
10. 6. 2020 - 10:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicPredlog za razsiritev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 100.č, četrtega odstavka 100.d, prvega in drugega odstavka 100.f ter drugega odstavka 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20)

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1B) - nujni postopek, EPA 1191-VIII  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

Copyright 2018, Vse pravice pridržane