13. izredna seja Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
10. 7. 2020 - 12:00
soba 209/II

Sklic


Predlog dnevneg reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 (Program EU za zdravje), EPA 1256-VIII, EU U 959

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti, EPA 1257-VIII, EU U 960

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti, EPA 1258-VIII, EU U 961

Copyright 2018, Vse pravice pridržane