13. redna seja Mandatno-imunitetne komisije

Tiskalniku prijazna oblika
7. 12. 2020 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex, (na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 12. seje Mandatno-imunitetne komisije

 

2. Predlog Pobude Mandatno-imunitetne komisije za sprejem Odgovora na poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede dela Zahteve Sodnega sveta za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št 63/93 in 33/03), ki se nanaša na Akt o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 46/19) in ki jo Ustavno sodišče vodi pod št. U-I-246/19

 

3. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije

 

3.A Pobuda za razlago določb Poslovnika Državnega sveta, ki urejajo razširitev dnevnega reda sklicane seje Državnega sveta, v zvezi z izvedbo 18. izredne seje Državnega sveta  *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane