13. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
20. 3. 2019 - 11:30
soba 316, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 12. redne in 3. izredne (korespondenčne) seje interesne skupine

2. Priprava na 16. sejo Državnega sveta

Copyright 2018, Vse pravice pridržane