13. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
7. 11. 2018 - 07:30
sob 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 12. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 12. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane