13. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
23. 1. 2019 - 12:00
soba 314, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicRazsiritev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 12. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 14. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

4. Predlog Poročila o delu Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev v letu 2018 *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane