13. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
12. 9. 2018 - 11:00
mala dvorana na Tomšičevi ulici 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 12. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

​2. Priprava na 10. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane