13. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
28. 11. 2018 - 13:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017, EPA 210 - VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1A) - druga obravnava, EPA 218 - VIII

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A) - nujni postopek, EPA 241 - VIII

 

4.    Pobude in vprašanja

 

5. Potrditev zapisnika 12. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane