13. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
2. 9. 2019 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2018, EPA 676-VIII,

2. Pobude in vprašanja

3. Potrditev zapisnikov 3., 4. in 5. izredne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane