13. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
18. 4. 2019 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 12. seje komisije

 

2. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2018, EPA 442-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane