13. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
25. 9. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

SklicRazsiritev


Predlog dnevnega reda:

1. Proces pogajanj o izstopu Združenega kraljestva in Evropske unije

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG), EPA 123-VIII, EU U 868.

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU, EPA 129-VIII, EU U 871

 

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropske stabilizacijske funkcije za naložbe, EPA 133-VIII, EU U 875

 

5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije, EPA 135-VIII, EU U 877

 

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027, EPA 132-VIII, EU U 874

 

7. Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja, EPA 149-VIII, EU U 889

 

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije, EPA 150-VIII, EU U 890

 

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost, EPA 151-VIII, EU U 891

 

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o vzpostavitvi potne listine EU za vrnitev in razveljavitvi Sklepa 96/409/SZVP, EPA 152-VIII, EU U 892

   

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826, EPA 134-VIII, EU U 876   *RAZŠIRITEV

 

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila, EPA 131-VIII, EU U 873   *RAZŠIRITEV

 

13. Potrditev zapisnika 11. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane