13. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
21. 11. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 12. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Odgovor Statističnega urada Republike Slovenije na Pobudi Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide glede spremljanja podatkov o številu prejemnikov minimalnih plač ter plačah po individualnih in kolektivnih pogodbah

 

3. Predlog zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) – prva obravnava, EPA 228–VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane