13. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
3. 9. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Pobuda za sprejem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona

Pobudo državne svetnice Bojane Potočan ste prejeli po elektronski pošti.

 

2. Pobuda za sprejem Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih  

 

3. Potrditev zapisnika 11. seje komisije

 

4. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane