14. izredna (4. korespondenčna) seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
17. 1. 2022 - 08:00
prek elektronske pošte

Sklic


Dnevni red:

1. Predlog pobude za sprejem odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja ZPIMVI-B, EPA 2290 - VIII

* * *

V zvezi s 1. točko dnevnega reda zastavljam naslednje vprašanje:

»Ali ste za to, da Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport na podlagi 75.a člena Poslovnika Državnega sveta vloži Pobudo odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja ZPIMVI-B, EPA 2290 - VIII, z vsebino, kot izhaja iz priloženega predloga pobude?«

* * *

Prosim, da vaš odgovor (»ZA« ali »PROTI«) sporočite 17. januarja 2022 do 16. ure na elektronski naslov gp@ds-rs.si.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane