14. izredna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
2. 7. 2020 - 12:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah,

storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED-A) - nujni postopek, EPA 1243-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu(ZZavar-1B) - nujni postopek, EPA 1244-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane