14. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
10. 4. 2019 - 12:00
soba 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 12. redne ter 3. izredne (korespondenčne) in 4. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 17. sejo Državnega sveta

 

* Predlog za razširitev dnevnega reda:

Pobuda za dopolnitve Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane