14. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
12. 12. 2018 - 07:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 13. seje interesne skupine

2. Priprava na 13. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane