14. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
19. 9. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicRazširitev


Predlog dnevnega reda:

1. Peto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 0045 - VII

2. Zaključki posveta Doprinos fundacij k razvoju Slovenije

3.  Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane