14. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
2. 10. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013, EPA 142-VIII, EU U 882.

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014, EPA 136-VIII, EU U 878

 

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o racionalizaciji ukrepov za pospešitev realizacije vseevropskega prometnega omrežja, EPA 141-VIII, EU U 881

 

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe evropskega parlamenta in Sveta o elektronskih informacijah o prevozu blaga, EPA 141-VIII, EU U 880

 

5. Potrditev zapisnika 12. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane