14. seja Komisije Državnega sveta za socialno, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
10. 1. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

SklicUmik_2._tocke_dnevnega_reda


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 13. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov - zakonodajna iniciativa *PREDLOG ZA UMIK

 

3. Poročilo o delu Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v 2018

Copyright 2018, Vse pravice pridržane