14. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
24. 9. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2017, EPA 6-VIII   

 

2. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017, EPA 18-VIII

 

3. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2017, EPA 19-VIII

 

4. Potrditev zapisnikov 12. in 13. seje komisije

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane