15. izredna (1. korespondenčna) seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
23. 12. 2021 - 16:30
prek elektronske pošte

Sklic


Dnevni red:

1. Predlog Pobude Interesne skupine delojemalcev za sprejem odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), EPA 2102-VIII

* * *

V zvezi s 1. točko dnevnega reda se članom Interesne skupine delojemalci zastavlja naslednje vprašanje:

 

»Ali ste za to, da Interesna skupina delojemalcev na podlagi 75.a člena Poslovnika Državnega sveta vloži Pobudo za sprejem odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), EPA 2102-VIII, z vsebino, kot izhaja iz  priloženega predloga pobude?«

 

* * *

 

Odgovor do petka, 24. 12. 2021, do 12. ure, na elektronski naslov: gp@ds-rs.si

Copyright 2018, Vse pravice pridržane