15. izredna seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
28. 4. 2021 - 13:00
videokonferenčno

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o ustavitvi določenih postopkov o prekrških, storjenih po Zakonu o nalezljivih boleznih in oprostitvi odgovornosti za prekršek v pravnomočno končanih postopkih (ZUPPZNB), druga obravnava, EPA 1752 - VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane