15. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
16. 12. 2020 - 16:00
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

SklicPrestavitev


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona za dopolnitvi Zakona o cestninjenju (ZCestn-C) – skrajšani postopek, EPA 1514-VIII   

Copyright 2018, Vse pravice pridržane