15. izredna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj - PRESTAVLJENA NA 16. 12. 2020!!!!!!

Tiskalniku prijazna oblika
18. 12. 2020 - 13:00
obliki videokonference prek aplikacije Cisco Webex

SklicPrestavitev


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona za dopolnitvi Zakona o cestninjenju (ZCestn-C) – skrajšani postopek, EPA 1514-VIII   

Copyright 2018, Vse pravice pridržane