15. izredna seja Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
3. 12. 2020 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex, z udeležbo na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna za sprejem Odgovora na vlogo Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)

Copyright 2018, Vse pravice pridržane