15. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
23. 1. 2019 - 07:30
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 14. seje interesne skupine 

 

2. Potrditev Predloga poročila o delu interesne skupine za leto 2018 

 

3. Priprava na 14. sejo Državnega sveta

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane