15. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
20. 3. 2019 - 12:00
soba 314, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 14. seje interesne skupine

2. Priprava na 16. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane