15. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
10. 10. 2018 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 14. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 11. sejo Državnega sveta

 

3. Pobuda za dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije

 

4. Pobude in vprašanja

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane