15. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
7. 11. 2018 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 13. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 12. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane