15. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
26. 9. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2017, EPA 2817-VII 

 

2.  Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2017, EPA 2863-VII

 

3.  Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane